Omakotitalon rakentajan motiivit ja talotehtaiden tarjonta

KTM Master’s Thesis työssässäni (Heiskanen.P. (2010) ’Building  a home of one’s own: Exploring the customer perceived value during the process of establishing and inhabiting a new prefabricated detached house in Finland’. Hanken_pasi_heiskanen_Thesis) selvitin laadullisin tutkimusmenetelmin comakotitalorakentajan motiiveja hankkeelleen sekä sitä, kuinka hyvin taloteollisuus tällä hetkellä asiakkaan odotuksiin vastaa. Tutkimuksessa tilannetta arvioidaan yhdeksän omakotitalon rakentaneen perheen kokemuksiin […]